WTO export controls

Inzicht in internationale export regulaties: WTO-boek over export controls

Introductie tot export controls

In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door wereldwijde samenwerking, zijn er talloze internationale overeenkomsten en conventies tot stand gekomen. Allereerst om een reeks gebieden aan te pakken, van milieubescherming en bescherming van de volksgezondheid tot bevordering van vrede en veiligheid. Waardoor leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) deze internationale overeenkomsten hebben ondertekend. Zodat er een verscheidenheid aan internationale handelsregulaties en controles over de handel in gecontroleerde en gevoelige goederen is. Daardoor gaat deze publicatie in op hoe we deze internationale overeenkomsten naast de WTO-regels bestaan.

Zoals de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) uit 1994 en de transparantie-eisen voor melding van kwantitatieve beperkingen. Hoewel deze overeenkomsten traditioneel gericht zijn op importregulaties, bevatten ze steeds vaker regels die de export controleren. Hiermee biedt dit gratis e-book van de WTO inzichten in internationale overeenkomsten. Kortom, het gaat over exportregulaties, voornamelijk gericht op milieubescherming, beheer van gevaarlijk afval, wapencontrole en bestrijding van illegale drugs.

Het WTO-boek over export controls ontcijferen

Inzicht in internationale export regulaties

Om risico’s te beheren en handel in gevoelige goederen te controleren, implementeren WTO-leden maatregelen zoals verboden, exportvergunningen en internationale handelsregulaties. Daarnaast dienen deze maatregelen verschillende doelen, van milieubescherming en beheer van gevaarlijk afval tot bestrijding van illegale drugs, bevordering van de vrede en wapencontrole. WTO-leden zijn verplicht om elke twee jaar alle Kwantitatieve Beperkingen (QR’s) te melden. Dit is om transparantie te waarborgen. Waarmee veel leden exportbeperkingen hebben op items zoals nucleaire materialen, verdovende middelen en wapens voor milieubescherming. Daardoor onderzoekt de publicatie hoe international export regulaties onder internationale en WTO-overeenkomsten werken. Met name met betrekking tot milieubescherming, drugsbestrijding en wapenontwapening.

Gerelateerde juridische disciplines

WTO-richtlijnen voor export controls zijn niet vervat in één enkel verdrag. Daarentegen bestaan ze in verschillende multilaterale handelsverdragen onderhandeld door WTO-leden. Daarnaast zijn ze gekoppeld aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO-overeenkomst). Artikel XI van GATT 1994 roept op tot de afschaffing van exportbeperkingen.

Om transparantie te bevorderen, hebben WTO-leden afgesproken alle verboden en beperkingen op de handel in goederen te melden onder de QR Decision. Deze informatie wordt opgenomen in de Quantitative Restrictions (QR) Database van de WTO. Meldingen van alle lopende QR’s worden tweemaal per jaar ingediend. Dit samen met prompte melding van wijzigingen. Chemische producten worden het meest getroffen door exportmaatregelen, gevolgd door optische en meetinstrumenten, machines en farmaceutische producten.

Belangrijke niet-WTO-overeenkomsten die worden aangehaald voor beperkingen, zijn de United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances en de Wassenaar Arrangement on Export Controls.

Export controls: Wapens en ontwapening

Het e-book onderzoekt milieubescherming, drugsbestrijding en wapens en ontwapening. Dit laatste omvat:

  • Resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over exportcontroles
  • Het Verdrag inzake chemische wapens
  • Het Wapenhandelsverdrag
  • De Australia Group
  • De Wassenaar Arrangement

VN-resolutie 1540, aangenomen in 2004, streeft naar het voorkomen van wapenproliferatie. Hoewel het geen specifieke handelsmaatregelen stelt, hebben veel VN-leden exportcontroles ingevoerd.

Beheerd door de OPCW, verplicht het verdrag de staten om hun voorraden chemische wapens en faciliteiten te verklaren en te elimineren. Ze zijn ook verboden om chemische wapens te exporteren. Of te importeren of anderen te helpen bij hun ontwikkeling. Handelsmaatregelen, zoals import- en exportregulaties, zijn voornamelijk van toepassing in verband met het overdrachtsregime van het Verdrag en gerelateerde OPCW-beslissingen.

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN in 2013, reguleert het Wapenhandelsverdrag (ATT) de internationale handel in conventionele wapens om illegale handel en omleiding te voorkomen en uit te roeien. Het verdrag streeft ernaar hoge internationale normen te vestigen voor het reguleren van de wapenhandel en het misbruik ervan te voorkomen.

De Australia Group (AG) werkt om de proliferatie van chemische en biologische wapens te belemmeren. Voor leden is het vereist om de verspreiding van wapenproliferatie te voorkomen, als fabrikant, exporteur of doorvoerder van gecontroleerde items.

Tot slot is de Wassenaar Arrangement. Dit is het eerste multilaterale orgaan dat zich richt op export controls voor conventionele wapens en goederen en technologieën voor dual-use. Deze regeling staat open voor potentiële leden die aan de overeengekomen criteria voldoen. Waar het overweegt of de entiteit een producent of exporteur van wapens of industriële uitrusting is, of het de Wassenaar Arrangement control list als referentie gebruikt in zijn nationale export controls, en zijn non-proliferatiebeleid en naleving van effectieve export controls.

Conclusie

Het e-book van de WTO over export controls biedt diepgaande inzichten in de maatregelen die door leden worden geïmplementeerd. En het belicht de achtergrond, het doel en de vereisten van elke controle. Deze publicatie is bijzonder nuttig voor bedrijven. Het gratis e-boek bevat een bijlage met een lijst van internationale overeenkomsten over export controls voor elke lidstaat. Dit stelt bedrijven in staat de export controls te bekijken die van toepassing zijn in hun bedrijfslocaties. Het boek is bedoeld om beleidsmakers, ambtenaren, academici en het publiek te helpen de internationale export regulaties en hun verbinding met het multilaterale systeem te begrijpen. Deze publicatie, die streeft naar transparantie, dient als een handige gids voor bedrijven.

Lees hier het gratis e-book van WTO over export controls

Ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning op het gebied van export controls? Zoekt u een trade compliance project manager of wilt u een compliance baseline measurement laten uitvoeren door Trade Controls Compliance? Neem contact met ons op.

Trade Controls Compliance – Your Sanctions & Export Controls Toolbox!!!

Contactformulier

Your sanctions and export controls toolbox

Heb je vragen over onze diensten of ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Met ons contactformulier voor Trade Controls Compliance kun je je gegevens bij ons achterlaten, waarna wij contact met je opnemen. Indien gewenst kunt u al meer details geven over uw probleem op het gebied van exportcontrole, beveiliging van de toeleveringsketen of naleving van handelsregels.

We behandelen je informatie zorgvuldig in overeenstemming met de privacywetgeving en streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op je bericht.

Bedankt voor je interesse in Trade Controls Compliance.

Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen via onze Trade Controls Compliance LinkedIn pagina of rechtstreeks met Robert van de Ruit.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Name