sancties rusland

Update FAQ Sancties Rusland

De Europese Unie heeft een update gepubliceerd over de veelgestelde vragen (FAQ) aangaande de sancties tegen Rusland.De FAQ is een document dat regelmatig wordt bijgewerkt om richtlijnen te bieden aan bedrijven en overheden die betrokken zijn bij de interpretatie en implementatie van de verordeningen 833/2014, 269/2014, 692/2014 en 2022/263. Dit document helpt alle partijen te voldoen aan de Russische sancties.

De FAQ, die inmiddels 385 pagina’s telt, biedt al sinds juni 2022 ondersteuning. Recente updates (laatste 2 maanden) gaan onder andere over software, de ‘no re-export to Russia’ clausule, restricties op diamanten en nu dus ook over artikel 5n van 833/2014 betreffende dienstrestricties.

Updates

In totaal zijn er 37 FAQ’s omtrent artikel 5n, waarvan een deel bijgewerkt is met de laatste update. Dit artikel behandelt alleen deze bijgewerkte FAQ’s.

 • FAQ03 biedt uitleg over de termen “strikt” en “exclusief”.
 • FAQ06 legt uit dat de servicebeperkingen ook gelden voor dochterondernemingen van Russische bedrijven die in de Europese Unie zijn gevestigd. Met andere woorden, deze dochterondernemingen mogen geen services bieden aan hun moederbedrijf op het gebied van de directe en indirecte verboden zoals op het gebied van boekhouding, administratie, engineering, IT, enzovoort.
 • FAQ07 geeft aan dat de sancties het niet verbieden om als werknemer van een Russisch bedrijf te werken als je in de Europese Unie bent gevestigd, maar wel dat de verboden services niet uitgevoerd mogen worden.
 • FAQ11 licht toe wat onder juridische adviesdiensten wordt verstaan, een onderwerp dat veel discussie oproept.
 • FAQ12 biedt uitleg over de beperkingen die gelden voor “entiteiten en instellingen gevestigd in Rusland”.
 • FAQ13 geeft aan dat de serviceverboden in artikel 5n specifiek gelden voor levering aan de overheid, rechtspersonen, entiteiten en instellingen in Rusland en dat het dus niet geldt als je dit levert aan een natuurlijk persoon.
 • FAQ14 geeft echter wel aan dat de verboden vanuit de EU ook van toepassing zijn als je dit levert als individu.
 • FAQ15 geeft aan dat de restricties niet gelden als dit geleverd wordt aan een Russische belastingplichtige die in de EU is gevestigd. De volledige FAQ is echter zeer relevant omdat er wel de nodige beperkingen en aandachtspunten van toepassing zijn.
 • FAQ16 – 18 bieden uitleg over de vrijstelling genoemd in artikel 5n(7) met een deadline van 20 juni 2024.
 • FAQ19 geeft aan dat de restricties voor Russische entiteiten die gecontroleerd worden door entiteiten in de EU, EER, Zwitserland en de genoemde partnerlanden (bijlage VIII) gelden, maar dat na de deadline (20 juni 2024) een vergunning vereist is.
 • FAQ28 geeft uitleg over wat precies wordt verstaan onder “IT-consultancydiensten” en of dit de levering van software bevat. Er wordt uitgelegd dat de ontwikkeling en implementatie van software hier onderdeel van is, met uitzondering van (zie FAQ voor alle details) standaard software.
 • FAQ29 geeft uitleg over welke onderdelen van software updates en upgrades ook verboden zijn onder de IT-consultancy services.
 • FAQ31 legt uit dat cloud services in principe niet onder de verboden van de IT-consultancy services vallen, maar dat deze services wel beoordeeld moeten worden vanuit de 5n(2b) verboden.
 • FAQ34 verduidelijkt wat precies onder “ancillary services” wordt verstaan.
 • FAQ35 is een vervolg op de andere FAQ’s (16 – 18) over de deadline van 20 juni 2024 en hoe vanaf die datum een vergunning verkregen kan worden.
 • FAQ36 geeft opnieuw uitleg over de reikwijdte van de verboden, met ook een verwijzing naar artikel 12, dat EU-entiteiten verbiedt waar omzeiling plaats kan vinden.
 • FAQ37 legt uit dat de verboden ook gelden voor een EU-persoon die de diensten wil verlenen vanuit een EU-moederbedrijf aan een dochteronderneming in Rusland.

Verder bevat de FAQ een bijlage die een overzicht geeft van de verboden op het gebied van diensten en software, verdeeld in 4 groepen:

 • Groep 1 – boekhouding, auditing, etc.
 • Groep 2 – technische & IT-diensten
 • Groep 3 – marktonderzoek, technische tests en analyseservices
 • Groep 4 – ERM-software, ontwerpsoftware

Impact

Uit de update blijkt nogmaals hoe verstrekkend de beperkingen in artikel 5n zijn en dat dit voor veel bedrijven een belangrijk aandachtspunt is. Als je nog enige activiteit in Rusland vanuit de Europese Unie hebt, is het zaak dit artikel grondig te bestuderen en tijdig actie te ondernemen, omdat de resterende deadlines naderen.

Als u hulp zoekt bij het uitvoeren van uw activiteiten in Rusland in overeenstemming met de Russische sancties, neem dan vandaag nog contact op. Trade Controls Compliance kan u ondersteunen bij het opzetten van een robuust compliance programma.

Update:https://finance.ec.europa.eu/document/download/4617456e-7d33-4732-96ef-b01bd10e948e_en?filename=faqs-sanctions-russia-services-provision_en.pdf

Geconsolideerde versie: https://finance.ec.europa.eu/publications/consolidated-version_en

Ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning op het gebied van export, sanctiebeleid en zoekt u een compliance project manager of wilt u een compliance nulmeting laten uitvoeren, neem contact met ons op voor de toolbox aan ondersteuning Trade Controls Compliance u biedt.

Trade Controls Compliance – Your Sanctions & Export Controls Toolbox!!!

Contactformulier

Your sanctions and export controls toolbox

Heb je vragen over onze diensten of ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Met ons contactformulier voor Trade Controls Compliance kun je je gegevens bij ons achterlaten, waarna wij contact met je opnemen. Indien gewenst kunt u al meer details geven over uw probleem op het gebied van exportcontrole, beveiliging van de toeleveringsketen of naleving van handelsregels.

We behandelen je informatie zorgvuldig in overeenstemming met de privacywetgeving en streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op je bericht.

Bedankt voor je interesse in Trade Controls Compliance.

Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen via onze Trade Controls Compliance LinkedIn pagina of rechtstreeks met Robert van de Ruit.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Name