Russische sancties

Laatste ontwikkelingen met betrekking tot Russische sancties

Inleiding

In deze blogpost informeren we u omtrent de laatste inzichten in de ontwikkelingen met betrekking tot de sanctieprogramma’s van de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) en andere sancties tegen Rusland. Het benadrukt recente acties. Zowel die door de EU als de VS zijn ondernomen om beperkingen op te leggen aan entiteiten die betrokken zijn bij het faciliteren van Russische militair-industriële toeleveringsketens en om het gebruik van derde landen door Rusland te bestrijden om exportverboden te omzeilen. Wij bespreken ook lopende discussies en mogelijke maatregelen die worden overwogen. Houd er rekening mee dat de verstrekte informatie onderhevig is aan verandering naarmate de situatie evolueert. We adviseren u om officiële bronnen en updates van relevante autoriteiten te raadplegen voor de meest actuele informatie over Russische sancties.

Ontwikkelingen in de Verenigde Staten

De OFAC heeft onlangs 130 bedrijven en individuen toegevoegd middels EO14024. Deze richten zich op entiteiten in Turkije, Luxemburg, Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten en China. Ze zijn bedoeld om degenen aan te pakken die betrokken zijn bij het faciliteren van Russische militair-industriële toeleveringsketens en Russische sanctie-ontduikers. OFAC heeft ook afzonderlijk een Russische virtuele valuta witwasser aangewezen. Ook deze in overeenstemming met EO14024.

De VS heeft vier algemene licenties uitgegeven die administratieve transacties en de afwikkeling van dergelijke activiteiten machtigen. Dit zijn Algemene Licentie 13G, Algemene Licentie 74, Algemene Licentie 75 en Algemene Licentie 76A.

De BIS heeft de exportprivileges opgeschort van individuen die naar verluidt betrokken waren bij een inkoopschema om dual-use elektronica te verkrijgen voor eindgebruikers in Rusland. Ondertussen zijn drie personen gearresteerd.

Ontwikkelingen in de Europese Unie

Momenteel bereidt de Europese Unie haar twaalfde ronde van sancties tegen Rusland voor. Het voorgestelde pakket omvat onder andere een verbod op Russische diamanten. Hoewel de omvang van dit verbod onderwerp is van intense discussie tussen de lidstaten. Andere besproken maatregelen omvatten verboden op de import van Russische materialen en verboden op de export van machines, chemicaliën en technologieën die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de Russische militaire basis.

Bovendien zal de EU naar verwachting het gebruik van derde landen door Rusland om exportverboden te omzeilen aanpakken. 

Interessant is dat de EU nog geen actie heeft ondernomen om de import van verschillende Russische grondstoffen, zoals aluminium, nikkel, titanium en koper, te verbieden. Het is te verwachten dat de EU gebruik zal maken van haar bevoegdheden in Artikel 12f van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad om de omzeiling van exportverboden via derde landen aan te pakken. Ook overweegt de EU om bevroren Russische financiële activa die door banken worden aangehouden te verplichten om de winsten over te dragen aan de autoriteiten. Dit ter investering richting de wederopbouw van Oekraïne.

Terwijl er aan het nieuwe pakket wordt gewerkt, heeft het Europees Parlement alarm geslagen over lacunes in het huidige sanctieregime. Gebrek aan handhaving en pogingen om sancties te ondermijnen. De EU heeft de mogelijkheid om die lacunes te dichten met het aangekondigde twaalfde pakket.

Ontwikkelingen in andere landen

Ondertussen zijn er ontwikkelingen geweest in andere landen met betrekking tot Rusland. Australië heeft de export van machines en onderdelen naar Rusland verboden, zoals eerder aangekondigd. Zwitserland heeft de vermeldingen van meer dan 220 personen en entiteiten gewijzigd, waarbij informatie is gecorrigeerd en redenen voor vermelding zijn verstrekt.

Het Verenigd Koninkrijk heeft nieuwe toevoegingen aangekondigd van 29 personen en entiteiten die verband houden met olie en strategische sectoren. Bovendien heeft het HM Treasury gemeld dat 127 bedrijven vrijwillig schendingen van Russische sancties hebben gemeld. Deze bedrijven, die te goeder trouw handelden en met passende due diligence, zullen geen zware straffen krijgen bij hun vrijwillige melding.

Conclusie

De voortdurende inspanningen van zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie om beperkingen op te leggen aan entiteiten die betrokken zijn bij het faciliteren van Russische militair-industriële toeleveringsketens en om het gebruik van derde landen door Rusland te bestrijden om exportverboden te omzeilen, laten de laatste ontwikkelingen zien op het gebied van Russische sancties. Deze maatregelen hebben tot doel aanzienlijke economische druk op Rusland uit te oefenen, zijn acties af te schrikken en verantwoording te bevorderen voor zijn destabiliserende acties in de internationale arena. Door deze beperkingen op te leggen, stuurt de internationale gemeenschap een krachtige boodschap naar Rusland dat zijn gedrag niet getolereerd zal worden en dat er gevolgen zullen zijn voor zijn acties.

Het is cruciaal dat de wereldgemeenschap verenigd blijft en een vast standpunt inneemt tegenover het agressieve gedrag van Rusland, zodat het de gevolgen van zijn acties onder ogen ziet en internationale normen en regels worden gehandhaafd. Samen dragen deze inspanningen bij aan het behoud van regionale stabiliteit en het handhaven van de principes van internationaal recht.

Als u meer informatie wilt over export controle, sancties en compliance en wat dit voor u betekent, neem dan Contact ons.

Contactformulier naleving handelscontroles

Your sanctions and export controls toolbox

Heb je vragen over onze diensten of ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Met ons contactformulier voor Trade Controls Compliance kun je je gegevens bij ons achterlaten, waarna wij contact met je opnemen. Indien gewenst kunt u al meer details geven over uw probleem op het gebied van exportcontrole, beveiliging van de toeleveringsketen of naleving van handelsregels.

We behandelen je informatie zorgvuldig in overeenstemming met de privacywetgeving en streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op je bericht.

Bedankt voor je interesse in Trade Controls Compliance.

Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen via onze Trade Controls Compliance LinkedIn pagina of rechtstreeks met Robert van de Ruit.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Name