12e pakket aan sancties tegen Rusland

EU neemt 12e pakket sancties tegen Rusland aan

Inleiding

De Europese Unie (EU) heeft onlangs haar 12e pakket economische en individuele sancties tegen Rusland geïmplementeerd. Deze sancties zijn een reactie op de voortdurende oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Het nieuwste pakket omvat verschillende maatregelen. Deze zijn bedoeld om druk uit te oefenen op Rusland en zijn vermogen om de sancties te omzeilen te beperken.

Contractclausule

Een belangrijk element van het 12e pakket is de opname van een contractclausule die van toepassing is op alle bedrijven. Dit geldt ongeacht of ze al dan niet zaken doen in Rusland. Deze clausule vereist dat EU-exporteurs het opnieuw exporteren van diverse goederen en technologie naar Rusland verbieden bij verkoop aan derde landen. 

De vereiste contractclausule met klanten in derde landen heeft betrekking op de verkoop, levering of overdracht van goederen of technologie die vermeld staan in bijlage XI, XX en XXXV van verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad, gemeenschappelijke hoog-prioritaire goederen vermeld in bijlage XL, of vuurwapens en munitie vermeld in de bijlage bij verordening (EU) nr. 258/2012. 

Exporteurs moeten contractueel verbieden het opnieuw exporteren naar Rusland. Bovendien moeten exporteurs ervoor zorgen dat de overeenkomst passende remedies bevat in geval van schending van contractuele verplichtingen. Bij een dergelijke overtreding is de exporteur ook verplicht om de bevoegde autoriteit op de hoogte te stellen van de schending.

De contractclausule is een belangrijk instrument om misbruik van gevoelige goederen en technologie te voorkomen. Het vereist dat bedrijven zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. Ter voorkoming van ongewenste en mogelijke onwetende indirecte steun aan Rusland te voorkomen. Door het verbod op het opnieuw exporteren van deze items naar Rusland, heeft de EU tot doel de supply chain te verstoren. Dit maakt het voor Rusland moeilijker  om toegang te krijgen tot essentiële producten en technologieën. In de meeste gevallen zullen bedrijven hierdoor extra due diligence moeten uitvoeren en zeer essentieel hun contract templates moeten bijwerken om aan deze eis te voldoen.

Impact voor u

Het is cruciaal om de implicaties van deze contractclausule te begrijpen, zelfs als u niet rechtstreeks betrokken bent met handel met Rusland. Naleving van deze clausule is noodzakelijk om potentiële juridische en reputatie risico’s te vermijden. Bedrijven moeten hun supply chain en contracten controleren om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met het sanctieregime van de EU en de nodige stappen ondernemen om onbedoelde steun aan Rusland te voorkomen.

Deze vereiste kan uitdagend zijn, vooral voor bedrijven die niet eerder betrokken waren bij zaken in Rusland en daarom hun portfolio niet actief hebben beoordeeld op de goederen die worden genoemd in de bijlagen van het laatste sanctiepakket.

Gehele update 12e sanctiepakket

Als u op zoek bent naar uitgebreide informatie en gedetailleerd inzicht over het 12e pakket sancties tegen Rusland en de impact ervan op bedrijven, raden we u aan om de officiële persverklaring te bezoeken.

Dit pakket omvat een reeks maatregelen die bedoeld zijn om druk uit te oefenen op Rusland en de mogelijkheden tot ontduiking van de sancties te beperken. Enkele belangrijke (overige) maatregelen zijn:

  1. Diamantverbod
  2. Geen herexport naar Rusland-clausule: zoals hierboven besproken.
  3. Aanduidingen en handelssancties: De EU heeft personen en entiteiten aangewezen, evenals een uitbreiding van beperkte items. Opvallend is de opname van de zin “al dan niet afkomstig uit de Unie” en het verbod op doorvoer met betrekking tot bijlage XXIII.
  4. Handhaving en maatregelen tegen ontduiking
  5. IJzer en staal: Zwitserland is toegevoegd als partnerland dat importverboden op ijzer en staal uit Rusland toepast, en overgangsperioden voor specifieke staalproducten zijn verlengd.
  6. Software: De introductie van het verbod op directe of indirecte verkoop, levering, overdracht, export of verstrekking van de meeste software (volgens bijlage XXXIX), zoals ERP, CRM, BI en SCM-software.

Hulp

Heeft u behoefte aan ondersteuning op het gebied van export, sanctiebeleid en zoekt u een compliance project manager of wilt u een compliance nulmeting laten uitvoeren, neem contact met ons op voor de toolbox aan ondersteuning Trade Controls Compliance u biedt.

Contactformulier naleving handelscontroles

Your sanctions and export controls toolbox

Heb je vragen over onze diensten of ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Met ons contactformulier voor Trade Controls Compliance kun je je gegevens bij ons achterlaten, waarna wij contact met je opnemen. Indien gewenst kunt u al meer details geven over uw probleem op het gebied van exportcontrole, beveiliging van de toeleveringsketen of naleving van handelsregels.

We behandelen je informatie zorgvuldig in overeenstemming met de privacywetgeving en streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren op je bericht.

Bedankt voor je interesse in Trade Controls Compliance.

Natuurlijk kun je ook contact met ons opnemen via onze Trade Controls Compliance LinkedIn pagina of rechtstreeks met Robert van de Ruit.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Name