China nieuwe export controle maatregelen

China: nieuwe export controle maatregelen

Introductie

Op 3 juli introduceerde het Ministerie van Handel van China (MOFCOM) een “General Administration of Customs (GACC)” met exportcontrolemaatregelen voor gallium en germanium. Deze maatregel is op 1 augustus 2023 ingegaan. In een volgende maatregel stelt China ook beperkingen in met betrekking tot drones en gerelateerde apparatuur, die per 1 september 2023 van kracht zullen zijn.

Chinees exportcontrolesysteem

Deze maatregelen zijn vastgelegd in de “Export Control Law” (ECL). Dit is in 2020 afgekondigd. Deze ECL bevat diverse administratieve regelingen en regel. Waaronder maatregelen omtrent de export van dual-use goederen.

Onder de ECL is een jaarlijks bijgewerkte goederenlijst gepubliceerd. Importeurs en eindgebruikers vallen onder het regime. Certificering van de eindgebruiker en het eindgebruik is een vereiste om een exportvergunning aan te vragen. Bij overtreding worden tegen deze partijen strafmaatregelen genomen. Bovendien zijn de autoriteiten gerechtigd tegenmaatregelen op te leggen tegen landen en regio’s. Dit is gerechtvaardigd indien die exportcontrole misbruiken en de nationale veiligheid van China in gevaar brengen.

Dit laatste mag gezien worden als een methode tot tegenmaatregel. Met name waar en wanneer westerse landen zoals de Verenigde Staten, Japan en Nederland beperkingen opleggen jegens China.

Wanneer is een vergunning vereist?

De maatregelen gelden voor de export van de gecontroleerde goederen waarbij export een breed begrip is.

Hieronder worden verstaan, overdracht vanuit PRC naar het buitenland, het overdragen van de producten door Chinese individuen of entiteiten aan buitenlandse entiteiten of personen, de doorvoer, wederuitvoer van deze artikelen inclusief het verzenden ter uitwisseling, donatie of als monster.

De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van een exportvergunning ligt bij de exporteurs. Om een exportvergunning te verkrijgen, moeten exporteurs onder andere een eindgebruikers- en eindgebruikscertificering (de Certificering) indienen. De Certificering wordt meestal afgegeven door eindgebruikers. Overeenkomstig de ECL moet de Certificering de eindgebruik en eindgebruiker van de Gecontroleerde Items specificeren en een verplichting van de eindgebruiker bevatten om de eindgebruik van de Gecontroleerde Items niet te wijzigen zonder goedkeuring van het MOFCOM.

Gallium en Germanium

Het besluit tot beperking op het gebied van gallium en germanium volgde enkele dagen nadat de Nederlandse overheid export controle maatregelen instelde op het gebied van geavanceerde productiemiddelen (ASML). China is ’s werelds grootste producent van beide elementen. Zij produceert meer dan 95% van de wereldwijde productie van gallium en ruim 65% van germanium.

China is niet alleen wereldleider voor gallium en germanium, maar tevens oor een groep van 17 essentiële metalen benodigd voor moderne technologische producten. De items bevatten onder andere: galliumnitride, galliumoxide, galliumfosfide, galliumarsenide, indiumgalliumarsenide, galliumselenide, galliumantimonide, zone-geraffineerde germaniumstaaf, zink-germaniumdifosfide, germanium epitaxiale groeibasis, germaniumdioxide en germaniumtetrachloride.

Drones en gerelateerde apparatuur

Per 1 september zijn er maatregelen op het gebied van drones en apparatuur. Denk hierbij aan producten zoals drone-motoren, lasers, anti-dronesystemen, communicatie- en radarapparatuur. De export controle maatregelen gelden ook voor consumentenmarkt-drones. Maar verwacht wordt dat dit mogelijk een groot effect kan hebben in de oorlog die gaande is in Oekraïne. Zoals bekend spelen drones een grote rol in deze oorlo.

Mogelijke reden is dat eerder dit jaar een in China gemaakte drone is gevonden op het slagveld. Deze Chinese drone is na aankoop aangepast door er wapens op aan te brengen. Deze in de volksmond genoemde “Alibaba-drones” zijn te koop voor nog geen 15k EUR.

De export van drone producten vanuit China is omvangrijk. Markten zijn onder andere de Verenigde Staten, de Europese Unie, maar ook Rusland. De laatste gebruik ze waarschijnlijk voor haar oorlog in Oekraïne.

Conclusie

De recentelijk gestelde maatregelen gelden als tit-for-tat beperkingen op hightech producten temidden van een verergerende spanning tussen met name de VS en China.

De VS heeft al diverse maatregelen op hightech genomen tegen China. Dit doet zij samen met haar bondgenoten Nederland en Japan. Deze landen spelen een cruciale rol spelen vanwege een aantal aldaar gevestigde ondernemingen. Een saillant detail is dat 50% van de verkochte drones in de VS worden gemaakt door DJI. Deze onderneming is door de VS in 2021 al op een zwarte lijst geplaatst vanwege mensenrechtenschendingen in Xinjiang tegen de Oeigoerse moslimminderheid aldaar.

De daadwerkelijke impact van de maatregelen zal moeten blijken. Inzicht is er pa nadat voor beide maatregelen beeld is in hoeverre er vergunningen worden verleend en afgewezen. Duidelijk is wel dat China met beide maatregelen voorgesorteerd is. Zij kunnen nu markten, partijen en landen producten ontzeggen. Te verwachten zal dit met name zijn jegens de landen die andersom China beperken.

Dit kan grote gevolgen hebben voor Nederland. Waar mogelijk niet geheel ongerelateerd de Gallium en Germanium maatregel volgde op de Nederlandse beperkingen.

Wilt u meer informatie over de Supply Chain Act en wat dit voor u betekent, neem dan Contact met ons op.

Trade Controls Compliance Contactformulier

Your Sanctions & Export Controls Toolbox

Als u vragen heeft over onze dienstverlening of geïnteresseerd bent, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier. Met ons Trade Controls Compliance contactformulier kunt u uw gegevens bij ons achterlaten, vervolgens zullen wij met u contact opnemen. Indien gewenst kunt u via formulier al meer details opgeven omtrent u vraagstuk op gebied van export control, supply chain security of trade compliance. 

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens conform de privacywetgeving en streven ernaar om binnen twee werkdagen op uw bericht te reageren. 

Bedankt voor uw interesse in Trade Controls Compliance.

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen via onze Trade Controls Compliance LinkedIn page of direct met Robert van de Ruit.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Name